AZE ENG
Facebook
Twitter Google Myspace
2016 Konya Simpoziumu Proqramı
8-5-2016

“Tahir AKYÜREK Armağanı 

(In Honour of Tahir AKYÜREK)”


VI. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ

(VI. INTERNATIONAL TURKIC ART, HISTORY and FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES)


12-13-14 Mayıs (May) 2016-Konya

 

12 Mayıs (May) 2016

 

10.00-11.00 Kongre Açılışı (Opening of the Congress)  Adres (Adress): Mevlâna Kültür Merkezi (Mevlana Culture Center)

 

Açılış konuşmaları (Openning speeches):

Ahmet AYTAÇ, Kongre Genel Sekreteri ve Sergi Kuratörü (Congress General Secretarys and Exhibition Curator)

Dr. Fariz XƏLİLLİ, Kongre Eş Başkanı (Congress Co-Chairs)

Prof. Dr. Rubin ZEMON, Kongre Eş Başkanı (Congress Co-Chairs)

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Osman KUNDURACI, Kongre Eş Başkanı (Congress Co-Chairs)

Prof. Dr. Vəli ƏLİYEV, Azerbaycan AMEA Muhbir Üyesi (Correspondent Members of the Azerbaijan National Academy of Sciences)

Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü (Nişantaşı University Rector)

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN, Selçuk Üniversitesi Rektörü (Selçuk University Rector)

Tahir AKYÜREK, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı (Konya Metropolitan Municipality President)

Vasilisa PETROVICI, Gagauz Özerk Türk Devleti Kültür Bakanı (Gagauz Autonomous Turkish State Minister of Culture)

 

- Plaket-ödül töreni ve S. Ü. Dilek Sabancı Konservatuvarı TSM ASD öğrencileri müzik dinletisi (ceremony of plaquettes and S. U. Dilek Sabancı Conservatory, Türkish Art Music, art department music concert)

 

 

 

 

AÇILIŞ OTURUMU (OPENING SESSION)

Oturum Başkanları (Session Moderators): 

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Meliha YILMAZ-Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Yaşar ERDEMİR

 

11.00-11.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Osman KUNDURACI, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Tahir Akyürek Biyografisi

11.15-11.30 Prof. Dr. Rubin ZEMON, Ethnic Identities and Communities Between the Ottoman Past and Balkan Nationalism: Case of Turkish People in the Balkans

11.30-11.45 Prof. Dr. Qafar CƏBIYEV, Girdiman Vilayətinin İlk Orta Əsr Maddi-Mədəniyyət Abidələri

12.00-12.30 Sergi Açılışı (Opening of the Exhibition) Adres (Adress): İ. Koyunoğlu Müzesi/Museum)

12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

13.30 Kongre Oturumları (Congress Sessions) Adres (Adress): İ. Koyunoğlu Müzesi/Museum)

 

1. OTURUM (1. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Taciser ONUK-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Nurettin GÜLAÇTI

 

13.30-13.45 Prof. Aysen SOYSALDI-Arş. Gör. (Ress. Assist.) Ebru ÇATALKAYA GÖK, Ülker Muncuk Müzesinde Bulunan Bazı Alaca Kumaş Örneklerinin Teknik ve Desen Özellikleri

13.45-14.00 Prof. Dr. Hülya TEZCAN, Mihrişah Sultan Sanduka Örtüsü Hakkında Bazı Tespitler 

14.00-14.15 Ahmet AYTAÇ, Bekir Yaman Koleksiyonda Bulunan 18. yüzyıla Ait Bir Kumaşa Dair

14.15-14.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fatma Nur BAŞARAN-Arş. Gör. İbrahim ÜNER, Aydın İli Bozdoğan Yöresi Kıl Çadır Dokumaları 

14.30-14.45 Öğr. Gör. (Ins.) Sema ÖZHAN-Öğr. Gör. (Ins.) Nazan ÖZCAN, Tekirdağ’ın Kültürel Mirası Peşkir Dokumaları

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

2. OTURUM (2. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Necati DEMİR- Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Zaharia SERGEY

 

13.30-13.45 Prof.Dr. Vəli ƏLIYEV, Azərbaycan Tunc Dövrü Mədəniyyətləri 

13.45-14.00 Prof. Dr. Şikar QASIMOV-Flora QASIMOVA, Tarixi Abidələr Mədəni Irsimizin Ayrılmaz Parçasıdır          

14.00-14.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mehmet TEKOCAK, Karaman Kerti Höyük (Derbe) 2013 Kazıları

14.15-14.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Rahmi ERDEM, Konya Kalesi ve Planlama Vizyonu 

14.30-14.45 Sonja Rizoska JOVANOVSKA, Transcedentalism Throught the Dervish Dance and its Part in the Tradiotion of the Republic of Macedonia

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

3. OTURUM (3. SESSION)- C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Yüksel KAŞTAN

 

13.30-13.45 Prof. Dr. H. Derya CAN, Hint ve Türk Mitolojilerinin Efsanevi Kuşları

13.45-14.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Sema Zafer SÜMER, İnci Aral'ın “Ruhumu Öpmeyi Unuttum” ve “Gelin” Öykülerinde Yazgısının Limanına Sürüklenen Kadınlar

14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Fatma KALPAKLI, Türk Kültüründe Geyik Motifi

14.15-14.30 Mariya YANIOGLO, Формированиe Навыков Активного Слушания В Контексте Коммуникативной Культуры

14.30-14.45 Arş. Gör. (Res. Assist.) Yalçın KAYALI, Hint ve Türk Mitolojilerinde Balık Motifi

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

4. OTURUM (4. SESSION)- D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Sema ETİKAN-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Sema ÖZKAN TAĞI

 

13.30-13.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Emine KOCA-Yrd. Doç. Dr. Zeynep KIRKINCIOĞLU, Geleneksel Gelin Başı Süslemelerinde Yöresel Bağlamda Benzerlik ve Farklılıklar: Uşak İli Örneği

13.45-14.00 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fatma KOÇ-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Emine KOCA, Naylon Çorap ve Eşarp Modasının Türk Kültürüne Yansımaları (1920-1960)

14.00-14.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Banu Hatice GÜRCÜM-Prof. Dr. Semiha AYDIN, Kütahya Simav Yöresinde Tespit Edilen Yöresel ve Geleneksel Giysilerin Tekstil Yüzey ve Desen Özelliklerinin Jakar Tasarımına Uygulanması 

14.15-14.30 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Miyase ÇAĞDAŞ, Konya Giyim ve Düğün Geleneklerinde Yer Alan 20. Yüzyıl Damat Bohçaları Türk Giyim Kültüründe Kullanılan Bel Aksesuarları

14.30-14.45 Öğr. Gör. (Ins.) M. Serpil ÖZER, Sembolik Bir Anlatım: Aydın ve Muğla Yöresinde Yörük ve Türkmen Kadınlarının Baş Süslemeleri

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

5. OTURUM (5.SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Derya CAN-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mehmet TEKOCAK

 

15.15-15.30 Prof. Dr. Necati DEMİR, Saltık-Name’de Konya

15.30-15.45 Prof. Dr. Artegin SALAMZADE, The Image of Korkut in the Turkic Fine Arts

15.45-16.00 Dr. Olga RADOVA KARANASTAS, Türk Dünyası Coğrafıyasında Gagauz Dilinin Tarihi Yeri ve Özellikleri

16.00-16.15 Nosirov BOBIRJON, Foreign Investments the Main Factors Affecting the Development of

16.15-16.30 Tahira ALİYEVA, Piri Reis`in “Kitab-ı Bahriyye” Eserinde Yedi Deniz

16.30-16.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.45-17.00 ARA (BREAK TIME)

 

 

 

 

6. OTURUM (6. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI- Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Ahmet DALKIRAN

 

15.15-15.30 Prof. Dr. Sema ETİKAN-Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Milas İlçesi Karacahisar Halıları

15.30-15.45 Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ-Prof. Dr. Sema ETİKAN, Fethiye İlçesi Eldirek Kilimleri

15.45-16.00 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Cemile TUNA, Osmanlı Çadır Kilimleri ve Replika Örnekleri 

16.00-16.15 Gülşən QASIMZADƏ, Azərbaycan Tarixi Sarayları və Onlarin Bədii Tərtibatında İstifadə Olunmuş Xalılar

16.15-16.30 Öğr. Gör. (Ins.) Hülya KAYNAR-Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI, Geleneksel Halı Desenlerinin Korunmasında Bilgisayar Programlarının Kullanımı

16.30-16.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.45-17.00 ARA (BREAK TIME)

 

7. OTURUM (7. SESSION)-C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Hülya TEZCAN-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Emine KOCA

 

15.15-15.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Levent MERCİN, Üniversite-Sanayi İşbirliği Eğitim Programının Grafik Tasarım Öğrencilerinin Beceri ve Girişimciliklerine Katkısı

15.30-15.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mehmet ÖZKARTAL-Arş. Gör. Münire YILDIZ, Oğuz Boyu Tamgaları İle Günümüz Logo Anlayışı

15.45-16.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) İbrahim Gökhan CEYLAN-Öğr. Gör. Hatice BAHATTİN CEYLAN, Ambalaj Tasarımlarında Yaratıcı İnovasyonlar

16.00-16.15 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Taşkın İNAN, Çizgi Filmlerin Dil, Kültür ve Değerler Bağlamında İncelenmesi; Keloğlan Çizgi Filmi Örneği

16.15-16.30 Öğr. Gör. (Ins.) Asım TOPAKLI-Doç. Dr. Emine NAS, Günümüz Modernizm Anlayışında İllüstrasyon Sanatının Yeri ve Önemi

16.30-16.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.45-17.00 ARA (BREAK TIME)

 

8. OTURUM (8. SESSION)-D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Artegin SALAMZADE-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fatma Nur BAŞARAN

 

15.15-15.30 Doç. (Assoc. Prof.) Münevver ÜÇER, Topkapı Sarayı Harem Bölümü’nde Ahşap Kapı ve Dolap Kapılarında Yer Alan Tezhip Yaklaşımlı Çiçek Buketleri

15.30-15.45 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) M. Hülya ŞANES DOĞRU, Tsm H.2164 No’lu Levni Albümündeki Erkek Figürlü Minyatürlerde Çiçek 

15.45-16.00 Yrd. Doç. (Assist. Prof.)  Kaya ÜÇER, Türk Kalemişi Sanatında Rölyef Etkisi, Malakari Tekniği

16.00-16.15 Öğr. Gör. (Ins.) Mehmet KÜÇÜK, Tire Necip Paşa Kütüphanesi’ndeki, Necip Paşa Vakfı’na Ait El Yazma Eserlerin Çarkuşe, Yekşah ve Zilbahar Cilt Kapakları

16.15-16.30 Arş. Gör. (Res. Assist.) Hüsna KILIÇ, Muhibbi Divani Tezhiplerinde Kullanılan Yaprak Motiflerinin İncelenmesi 

16.30-16.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.45-17.00 ARA (BREAK TIME)

 

9. OTURUM (9. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Rahmi ERDEM

 

17.00-17.15 Prof. Dr. Tuna DOĞAN- Okt. Mehmet ÇELİK-Öğr. Gör. Mükerrem KÜRÜM-Arş. Gör. Nurdan AKBULUT, Cihanoğlu Ailesi Tarafından İnşa Ettirilen Camilerin Duvar Resimlerinde Renk Okumaları

17.15-17.30 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) İlhan KOÇ, Korumacılık Terminolojisindeki Çelişkiler ve Çözüm Önerileri 

17.30-17.45 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Osman SÖNMEZ, Son Halife Abdülmecid’in Sanatçı Kişiliği

17.45-18.00 Öğr. Gör. (Ins.) Sultan YILDIRIR, Restoratörler İçin Resim Restorasyonu ve Konservasyonu Konusunda Detaylar

18.00-18.15 Öğr. Gör. (Ins.) Halil İbrahim ÇAKIR-Öğr. Gör. (Ins.) Kadir ERTÜRK, Karacasu Seramikleri ve Yöreye Özgü “Gelin Testisi”

18.15-18.30 Dr. Hüseyin ZÜLQƏDR, RIPH Modeli Əsasında Televiziyanın Rol və Fəaliyyətinin Yenidən Nəzərdən Keçirilmesi   

18.30-18.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)

 

10. OTURUM (10. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Recep KARADAĞ-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Emine NAS

 

17.00-17.15 Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA, Formulas in Turkish Folk Tales and their Influence in the Vlach Prose Tradition in Macedonia.

17.15-17.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Nazilə ABDULLAZADƏ, XX. Əsr Azərbaycan Şairi Əliağa Vahidin Lirikasinda Gül və Bülbül Poetik Obrazlari

17.30-17.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Sönməz ABBASLI, Qarabağ Folklorunda Miflər, Mifik Əfsanə və Rəvayətlər

17.45-18.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) A. Gülbün ONUR, Dört Türk Filminde Yalınkat ve Boyutlu Karakterlerin İşlevi 

18.00-18.15 Galina MUTAF, Gagauz Dilinin Yazısı

18.15-18.30 Öğr. Gör. Dr. (Ins. Dr.) Ülker ŞEN, Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocukları İçin Hazırlanan Türkçe Öğretim Programları

18.30-18.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)

 

11. OTURUM (11. SESSION)-C Salonu(C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Aysen SOYSALDI-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Erdem ÜNVER

 

17.00-17.15 Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Zeliha YEŞİL DOĞAN, Sivas İli Avşarcık Köyü Yastık Halıların Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri

17.15-17.30 Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Arş. Gör. Hande Ayşegül ÖZDEMİR, Konya Lâdik Halılarının Motif, Renk ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi (Examination Of Motifs, Colors And Composition Of Konya Ladik Carpets)

17.30-17.45 Doç. (Assoc. Prof.) N. Rengin OYMAN-Öğr. Gör. Semra KILIÇ KARATAY, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Miraslarımızdan Taşpınar Dokuma Halısının Günümüzdeki Durumu

17.45-18.00 Öğr. Gör. (Ins.) S. Senem UĞURLU, Geometrik Motifli Anadolu Dokumaları

18.00-18.15 Ali KHALİGHİ, Study Samavari 'S Boarders/Tusbaqa/Herati and Areas Where they are Used 

18.15-18.30 Yaşar QARAYEV, Bico Xalçaları

18.30-18.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)

 

12. OTURUM (12. SESSION)-D Salonu(D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Semiha AYDIN-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Banu Hatice GÜRCÜM

 

17.00-17.15 Prof. Dr. İzaim MURTEZANİ, Arnavut ve Makedon Halk Şiir Dilinde Kimi Türkçe Kelimelerin Fonksiyonu

17.15-17.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Sibel PAŞAOĞLU, Unutulan Miras: Osmanlı Kent Şarkıları

17.30-17.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Aktan AGO, Makedonya Türklerinde Pehlivan Geleneği

17.45-18.00 Sahibə PAŞAYEVA, Sədnik Paşa Pirsultanlı və Azərbaycan Əfsanələri

18.00-18.15 Jasminka Ristova PILICHKOVA, Some Basic Characteristics In The Traditional Costumes of the Turks – Yuruks From Radovish, Republic of Macedonia

18.15-18.30 Münevver CANSEVER-Hülya KANDEMİR, Almanya Münih’te Kurulu Alman Türkleri Birliği’nin Faaliyetleri

18.30-18.45 TARTIŞMA (CONCLUSION)

19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ (DINNER)

 

13 Mayıs (May) 2015

 

13. OTURUM (13. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS-Yrd. Doç. (Assist. Prof.) İ. M. V. Noyan GÜVEN

 

09.00-09.15 Prof. Dr. Kübra ƏLİYEVA, Yeni İl  - Bahar və Yaz Bayraminin Azərbaycanda Tarixi Kökləri Onun Şəhər Mədəniyyətində və Tərəkəmələr arasinda Keçirilən Fərqli Oyun və Mərasimləri

09.15-09.30 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) M. Ali CEBİRBAY-Yrd. Doç. Dr. Nermin IŞIK, Osmanlı Dönemi’ne Ait Toplu Beslenme Sistemi Örneği: İmaretler

09.30-09.45 Dr. M. Sami KÜÇÜKTIĞLI, 2016 Yılı İslam Şehirleri Turizm Başkenti Konya Etkinlikleri

09.45-10.00 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Zaharia SERGEY-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Paptova ALLA, The Role of the Comrat State University in Strengthening the Autonomy of Gagauz Yeri and in the Development of Gagauz Culture

10.00-10.15 Arş. Gör. Dr. (Res. Assist. Dr.) Yahya ÖZDOĞAN, Diyarbakır’da Uygulanan Bir Gelenek: Hedik

10.15-10.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

10.30-10.45 ARA (BREAK TIME)

 

14. OTURUM (14. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. K. Didem ATİS ÖZHEKİM-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) İlham ENVEROĞLU

 

09.00-09.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Osman KUNDURACI-Nurcan BAHARGÜLÜ, Geleneksel Türk Evinde Ortak Yaşam Alanı: Sofa

09.15-09.30 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Ayşe DEĞERLİ, Konya’daki Selçuklu Eserlerinden İplikçi Camii’nin Osmanlı Döneminde Kullanımı

09.30-09.45 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Filiz AKLANOĞLU ÇELİK, Anadolu Türk Kültüründe Avlu ve Bahçe

09.45-10.00 Dr. Andrea MACCHIA, Slumm: an Open Museum

10.00-10.15 Dr. Fariz XƏLİLLİ, Axtaçılar

10.15-10.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

10.30-10.45 ARA (BREAK TIME)

 

15. OTURUM (15. SESION)-C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Aydın UĞURLU-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) İsa ELİRİ

 

09.00-09.15 Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI-Adem ÇOLAK, Hatay Sepet Örücülüğünün Halk Kültüründeki Yeri ve Önemi

09.15-09.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Emine KOCA-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fatma KOÇ, Türk Halk Giyim Kuşamında Kullanılan Peşkir ve Önlüklerin Sembolik ve Fonksiyonel Değerler Açısından İncelenmesi

09.30-09.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Erdem ÜNVER, Geleneksel Türk Sanatlarının Evrensel Normlara Ulaşamama Sorunu Üzerine 

09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) S. Çiğdem KOÇAK, Dekoratif Ürün için Özgün Kumaş Baskı ve Kırkpare Uygulaması

10.00-10.15 Musa MUSAYEV, Şirvanda Gəgəli Palazı

10.15-10.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

10.30-10.45 ARA (BREAK TIME)

 

16. OTURUM (16. SESION)-D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Tuna DOĞAN-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Levent MERCİN

 

09.00-09.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Nurettin GÜLAÇTI-Cemil SERTTAŞ, 16. Yüzyıl Osmanlı Seramikleri ve Form Örnekleri

09.15-09.30 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Ruhi KONAK, Özne, Nesne, Mekân İlişkisi Açısından Minyatür Sanatı 

09.30-09.45 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Emine Pınar DOĞU, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve Yıldız Hamidiye Camii Kûfî Yazıları Üzerinden Bir Değerlendirme

09.45-10.00 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Şehnaz ÖZCAN-Onur HASTÜRK, Karşılıklı Sayfadaki İnsan Figürlerinin Teknik Analizi “Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2595 Şuverrü’l-Kevakib

10.00-10.15 Arş. Gör. (Res. Assist.) Nurcan SERTYÜZ, Yazma Eserlerde İnce Arasularının Kullanım Alanları

10.15-10.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

10.30-10.45 ARA (BREAK TIME)

 

17. OTURUM (17. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Günay ATALAYER-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mehmet ÖZKARTAL

 

10.45-11.00 Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI, Bitkisel Boyacılıkta Cehri (Rhamnus Petiolaris) Bitkisinin Yeri ve Önemi

11.00-11.15 Prof. Dr. Recep KARADAĞ, Non-Destructive and Micro-Analytical Methods in the Restoration of Textile Cultural Heritage

11.15-11.30 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Ayşegül KARAKELLE-Adem ÇOLAK, Hatay’daki İpekçiliği Geliştirme Projeleri

11.30-11.45 Arş. Gör. (Res. Assist.) Gülşen Şefika BERBER-Doç. Dr. (Assosc. Prof. Dr.) Sema ÖZKAN TAĞI, Kök Boyanın (Rubiatinctorium L.) Bağlama Batik’te Kullanımı

11.45-12.00 Arş. Gör. (Res. Assist.) Gözde UZUNCA-Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Hatice TOZUN, Gazi Üniversitesi’nde Bir Etnografya Müzesi Örneği: Prof. Ülker Muncuk Müzesi

12.00-12.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

 

18. OTURUM (18. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. İzaim MURTEZANİ-Doç. (Assoc. Prof.) Münevver ÜÇER

 

10.45-11.00 Prof. Dr. Paptova Alla KONSTANTINOVNA- Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fedotova Lyudmila VLADIMIROVNA, Budjak – The Real and the Symbolical Space                                                                                            

11.00-11.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Yüksel KAŞTAN, Antalya’da Türk Kültürüne Ait Geleneksel Taşınmaz Kültür Mirasları

11.15-11.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Banu Hatice GÜRCÜM, Güzel Sanatlar ve Geleneksel Zanaatlar Alanında Tasarım Metodolojileri

11.30-11.45 Marin LUDMİLA, “Sedef” - Жемчужина В Селе Бешалма

11.45-12.00 Zekiye ÖZKAYA-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Levent MERCİN, Günümüz Dünyasında İnteraktif Sanatın Birey Açısından Algılanırlığı ve Önemi

12.00-12.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

 

19. OTURUM (19. SESSION)-C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Kleanti ANOVSKA-Doç. (Assoc. Prof.) Rengin OYMAN

 

10.45-11.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Nursel BAYKASOĞLU-Öğr. Gör. (Ins.) Aliye KURNAZ, Mücevher Ustası (Sadekar-Kalemkar)  Kemal Onuk

11.00-11.15 Öğr. Gör. (Ins.) Müjgan EMRE EROĞLU, Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde Bulunan Geleneksel Anadolu Takıların İncelenmesi

11.15-11.30 Öğr. Gör. (Ins.) Mustafa KULA, Anadolu Takı Kültürü’nde Erzurum Takılarının Yeri

11.30-11.45 Öğr. Gör. (Ins.) Servet AKAR-Öğr. Gör. (Ins.) Ufuk ÖREN, Unutulmaya Yüz Tutmuş Savat Tekniğinin Günümüz Takısına Kazandırılması 

11.45-12.00 Arş. Gör. (Res. Assist.) Özge ERBİLEN YALÇIN, Gelenekselden Çağdaşa: Takının Değişen Söyleminde Cam

12.00-12.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

 

20. OTURUM (20. SESSION)-D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Rubin ZEMON-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Aktan AGO

 

10.45-11.00 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) İlham ENVEROĞLU, “Horror Vacui-Boşluk Korkusu”  Kavramının Türk Süsleme Sanatları Açısından İncelenmesi 

11.00-11.15 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Ahmet DALKIRAN, Kültürün Geleceğe Aktarılmasında Resim Sanatının Rolüne Dair: Rauf Tuncer Örneği

11.15-11.30 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Ahmet TÜRE, Görsel Medyanın Türk Resim Sanatına Etkileri

11.30-11.45 Öğr. Gör. (Ins.) Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN, Şamanist Ritüellerdeki Materyallerin Günümüz Modasına Yansıması

11.45-12.00 Qurbanov FÜZULİ-Yeganə RƏSULOVA, Tarixi Yaddaş Mədəniyyətin Təkamülü Dinamikasında

12.00-12.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

 

21. OTURUM (21. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Şikar QASIMOV-Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Ruhi KONAK

 

13.30-13.45 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) İsa ELİRİ-Nurhan AÇIKBAŞ-M. Türker TÜRKOĞLU, Bergsonda Sezgisellik Üzerine Kurgulanan Sanat Anlayışı

13.45-14.00 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mutluhan TAŞ, Erol AKYAVAŞ’ın Resimlerinde Tasavvuf Etkileri

14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Oğuz YURTTADUR, Kentsel Kimlik Oluşturmada Plastik Sanatların Yeri: “Konya Yıldızlar Parkı” Örneği

14.15-14.30 Dr. Ahmet Hakan YILMAZ, Türk İnanmalarında Yer Altı Sembolleri ve Türk Sanatına Yansımaları

14.30-14.45 Öğr. Gör. (Ins.) Necmettin YAĞCI, 20. Yüzyıl Türk Heykel Sanatında Teknolojiye Bağlı Açık Alan Heykel Uygulamalarında Malzeme-Form Ekseninde Yeni Uygulamalar

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

22. OTURUM (22. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Vəli ƏLİYEV-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Fatma KOÇ

 

13.30-13.45 Prof. Aydın UĞURLU, Boğaziçi Basmaları 

13.45-14.00 Prof. K. Didem ATİS ÖZHEKİM, Sevılla - Real De Alcazar'daki Tapestry Dokumalar 

14.00-14.15 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Zeynep BALKANEL, Bolu İli Kıbrıscık İlçesi Dokumalarının Teknik, Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

14.15-14.30 Ahmet AYTAÇ, Koyunoğlu Müzesi’nde Bulunan İki Adet Ladik Kilimine Ait Renk Analizi

14.30-14.45 Arş. Gör. (Res. Assist.) İbrahim ERDEK, Domaniç Halı Dokumacılığı

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

23. OTURUM (23. SESSION)-C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Salih YILMAZ-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Sibel PAŞAOĞLU

 

13.30-13.45 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Ayşegül KOYUNCU OKCA, Yüzlerce Yıllık Bir Gelenek: Deve Güreşleri ve Deve Süslemeleri

13.45-14.00 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Neşem ERTEN AYATA, Osmanlı Miğferleri; Tasarım ve Üretim Özellikleri 

14.00-14.15 Arş. Gör. (Res. Assist.) Hüseyin ŞEN, Eski Türk Devletleri’nde Tiyatro

14.15-14.30 Günel SEYİDƏHMƏDLİ, Azərbaycanın Qadın Heykəltəraşları

14.30-14.45 Serkan GEDÜK, II. Abdülhamide Armağan Edilen Saatler

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

24. OTURUM (24. SESSION)-D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Qafar CƏBİYEV-Yrd. Doç. (Assist. Prof.) A. Gamze ÖNGEN

 

13.30-13.45 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Mustafa ÇETİNASLAN-Süleyman GÜVEN, Bursa İli Nilüfer İlçesine Bağlı Gölyazı Köyü Mezarlığı’ndaki Osmanlı Dönemine Ait Sandık Mezarlar

13.45-14.00 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Münevver Ebru ZEREN, Budist Türklerin Bıraktıkları Dünya Mirası Sanat Eserleri

14.00-14.15 Öğr. Gör. (Ins.) Kazım KÜÇÜKKÖROĞLU, Selçuklu Çini Tekniklerinden Mozaik Tekniği ve Uygulanışı

14.15-14.30 Öğr. Gör. (Ins.) Yıldız GENÇ-Öğr. Gör. (Ins.) Merve Düzağaç ÇOLAK, Rize’deki Ağaç Oyma ve Kündekari Ustası Lütfü Köse

14.30-14.45 Uğur GENÇ, Askeri Müze Koleksiyonundaki Kale Anahtarları

14.45-15.00 TARTIŞMA (CONCLUSION)

15.00-15.15 ARA (BREAK TIME)

 

25. OTURUM (25. SESSION)-A Salonu (A Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Prof. Dr. Kübra ƏLİYEVA-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Mutluhan TAŞ

 

15.15-15.30 Prof. Dr. Salih YILMAZ, Karakalpak Türklerinde Nakış Sanatı 

15.30-15.45 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Ülkü KARA DÜZGÜN, Türk Destanlarında Aile İçi Anlaşmazlıklar  

15.45-16.00 Ghonche GHOJOGHI, Motifs of Carpets in Turkmen Sahra

16.00-16.15 Çiçek HÜSEYNOVA, Çağdaş Azerbaycan Nesrinde Edebi Detaylar (Elçin'in “Karabağ Şikestesi” Hikâyesi ve “Bayraktar” Adlı Kısa Romanı)

16.15-16.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.30-16.45 ARA (BREAK TIME)

 

26. OTURUM (26. SESSION)-B Salonu (B Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Doç. Dr. Osman KUNDURACI-Olga RADOVA KARANASTAS

 

15.15-15.30 Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) H. Sinem ŞANLI-Öğr. Gör. (Ins.) Begül ÖZKOCA, Çorum İli İskilip İlçesi Mes Yapımı ve Mes Ustaları 

15.30-15.45 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR, Osmanlı Kaftan ve Japon Kimono Formlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi

15.45-16.00 Öğr. Gör.  (Ins.) Canan ERDÖNMEZ, Türk Giyim Kültüründe Kullanılan Bel Aksesuarları

16.00-16.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.15-16.45 ARA (BREAK TIME)

 

27. OTURUM (27. SESSION)-C Salonu (C Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Ahmet AYTAÇ-Ali KHALIGHI

 

15.15-15.30 Prof. Dr. Zoran MATEVSKİ, The Globalızatıon Processes and the Characterıstıcs of the "Modern" and "Postmodern" Tourısts 

15.30-15.45 Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Aysel ÇAĞDAŞ-Öğr. Gör. Fatma Ülkü YILDIZ, Konya İli Argıthanı Kasabası El Yapımı Kültürel Bebeklerin, Giyim Özelliklerinin Çocukların Sosyo-Kültürel Gelişimine Katkı Sağlamak Açısından İncelenmesi 

15.45-16.00 Öğr. Gör. (Ins.) Gülhan GÜLDÜR-Öğr. Gör. Fadim AKCA, Beypazarı Yöresi Düğün Geleneği ve Geleneksel Düğün Takıları

16.00-16.15 Arş. Gör. (Res. Assist.) Çiğdem ERTİKİN, Cumhuriyet Sonrası Kadın Şapka Modası ve Şadiye Ulusoy Koleksiyonu’na Ait Bazı Şapka Örnekleri

16.15-16.30 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.30-16.45 ARA (BREAK TIME)

 

28. OTURUM (28. SESSION)-D Salonu (D Hall)

Oturum Başkanları (Session Moderators):

Dr. Fariz XƏLİLLİ-Dr. Andrea MACCHIA

15.15-15.30 Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Oylum ÖKTEM İŞÖZEN, Tekstil Koleksiyonlarını Sergileme ve Koruma Yöntemleri: Osmanlı Kıyafetleri Müze Evi

15.30-15.45 Öğr. Gör. (Ins.) Emine ESİRGENLER, Dede Korkut Hikâyelerinde Giysilerin Özellikleri ve Keçenin Önemi

15.45-16.00 Öğr. Gör. (Ins.) Mevlüt KAPLANOĞLU, Erzurum Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi’nde Dokunan Halıların Renk, Motif ve Kompozisyon Özellikleri

16.00-16.15 TARTIŞMA (CONCLUSION)

16.15-16.45 ARA (BREAK TIME)

 

16.45-18.00       DEĞERLENDİRME PANELİ (CONCLUSION SESSION)   

 

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Osman KUNDURACI

Dr. Fariz XƏLİLLİ 

Ahmet AYTAÇ

Dr. Andrea MACCHIA

Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Yaşar ERDEMİR

Prof. Dr. Qafar CƏBİYEV

Hasan YAŞAR

 

18.15-19.00 Alaeddin Cami gezisi

 

19.00-21.00 AKŞAM YEMEĞİ 

 

14 Mayıs (May) 2015

 

09.00-13.00 Gezi (Trip): Karatay Müzesi (Museum)-Mevlana Müzesi (Museum)-Sille

 

 

13.30-14.30            SANAT PANELİ (ART PANEL)

Panel Başkanı (Modarator): Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Osman KUNDURACI

Panelistler (Panelists): Prof. Dr. Günay ATALAYER-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Ömer ZAİMOĞLU-Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Necmi UYANIK-Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Ruhi KONAK-Ahmet AYTAÇ

 

14.30-17.30 Serbest zaman

 

17.30-19.00 Akşam Yemeği (Dinner)

19.00-20.30 Sema Töreni (Sema Ceremony)

21.00 Konya’dan Ayrılış (Finiş)

 

POSTER BİLDİRİLER (POSTERS PAPERS) 

 

Doç. Dr. (Assoc. Prof. Dr.) Gulzara ÇAUKEROVA-Maka PATİEVA, Этнолингвистические И Социокультурные Аспекты Самоидентификации Народов Тюменской Области

Arş. Gör. (Res. Assist.) Berrin YAPAR ÜNAL, İstanbul’daki Osmanlı Dönemi Mimari Eserlerinde Bulunan Mâşallah İbareli Kitabeler

Yrd. Doç. (Assist. Prof.) Başak ÇORAKLI, İtalyan Mayolika Seramiklerinde Osmanlı Figürleri

Arş. Gör. (Res. Assist.) Nuray DÖNMEZ, Mavi-Beyaz İznik Seramiklerinde Desen “Baba Nakkaş Üslubu”

Ali TAŞDEMİR-İhsan GÖKCEN, Typological Evolution of the Mosque Architecture in the XVI-XVIII Centuries (XVI-XVIII Əsr Məscid Memarlığının Tipoloji Təkamülü)

İhsan GÖKCEN-Ali TAŞDEMİR, Mədəni İrsin Qorunmasında Dini Tikililərin Təsnifatı Yolları-Aydın Şəhəri Örneyinde

Saadet CEBİRBAY-Duriye UÇKUN-Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) Nermin IŞIK-Yrd. Doç. Dr. (Assist. Prof. Dr.) M. Ali CEBİRBAY, Konya’da Geleneksel Özel Gün İkramı: Çetnevir     

Arş. Gör. Dr. (Res. Assist. Dr.) Yahya ÖZDOĞAN, Simav’ın Yöresel Cevizli Ekmeği (Çöreği)   

Arş. Gör. (Res. Assist.)  Türkan KAYSER, Bilecik İli Bayırköy Kasabası Kadın Cepkeni 

Arş. Gör. (Res. Assist.) Levent KUM, Minai Tekniğinde Bir Çininin Yeniden Üretilmesi                                                                                

 

 

TÜRK SANATLARI SERGİSİ (TURKIC ART EXHIBITION)

 

 

 

Adem YÜCEL

Ahmet AYTAÇ

Ahmet DALKIRAN

Ahmet Hakan YILMAZ

Ahmet TÜRE

Andrey İVARLAK

Aydın UĞURLU

Aysel GÜNEY

Ayşe OKUR

Ayşegül GÖKKAYA TÜYSÜZ

Ayşegül KARAKELLE

Ayşegül KOYUNCU OKCA

Ayşegül ŞAHİN

Ayşen KARAKOÇ CİVİLİ

A. Gani ARIKAN

Banu BERBER BABALIK

Banu Hatice GÜRCÜM

Bekir BABA

Betül SERBEST YILMAZ

Canan ERDÖNMEZ

Cem KARAKIZ

Ceyda GÜLSEVER

Dilber YILDIZ

Ebru ÇATALKAYA GÖK

Emel BULMUŞ

Emine KOCA

Emine Nur YILMAZ ARIKAN

Erdem ÜNVER

Esra KAVCI ÖZDEMİR

Fatma Aybike AYTAÇ

Fatma BAYRAKTAR

Fatma KOÇ

Fatma KÜÇÜK

Fatma Nurcan SERT

Fergane GASİMLİ

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Füsun ERGÜL

Gamze ÖNGEN

Georgiy ANDRİEŞ

Ghonche GHOJOGHI

Gökçe COŞKUN

Gülay Hanım SOLMAZ

Gülten KURT

H. Ayşegül ÖZDEMİR

H. Feriha AKPINARLI

H. İbrahim ÇAKIR

Hamide Tuba KIZILKAYA

Hasan KORKMAZ

Hatice SOMÇAĞ

Hüsna KILIÇ

İbrahim ERDEK

İlham ENVEROĞLU

İlkay UĞUR

İsa ELİRİ

K. Didem ATİS ÖZHEKİM

Kadir ERTÜRK

Karim MİRZAE

Kaya ÜÇER

Kazım KÜÇÜKKÖROĞLU

Levent KUM

Levent MERCİN

Mamed RAHİMOV

M. Hülya ŞANES DOĞRU

M. Türker TÜRKOĞLU

Mehmet Cihan GEZEN

Mehmet ÇAĞLAR

Mehmet ÇELİK

Mehmet KÜÇÜK

Mehmet Lütfi HİDAYETOĞLU

Mehmet ÖZKARTAL

Mehmet SAĞ

Mehmet SUSUZ

Melek TUFAN

Meliha YILMAZ

Melike Nur UZUNOĞLU

Meltem KATRANCI

Merve DANIŞMAN

Merve DÜZAĞAÇ ÇOLAK

Meryem KAPLAN

Mevlüt KAPLANOĞLU

Miyase ÇAĞDAŞ

Muhammet Mustafa GÜLDÜR

Muhibbe AKSOYER

Müjgan EMRE EROĞLU

Münevver ÜÇER

Nazım PAŞAYEV

Necmettin YAĞCI

Neşem ERTAN AYATA

Nevbahar GÖKSEL

Nilgün ŞENER

Noyan GÜVEN

Nuray DEMİREL AKGÜL

Nuray GÖKDOĞAN

Nuray PÜTKÜL

Nurcan PERDAHÇI

Nurcan SERTYÜZ

Nurhan AÇIKBAŞ

Nurhan ÖZKAN

Onur HASTÜRK

Oylum ÖKTEM İŞÖZEN

Ömer Oytun ONUR

Ömür KOÇ

Önder DÜZ

Özlem KAYA

Pelin DEMİRTAŞ DİKMEN

Rengin OYMAN

Ruhi KONAK

Saleh BABƏKZADƏ

S. Senem UĞURLU

Selda GÜZEL

Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR

Semra TOPÇU

Sena SENGİR

Serap YILDIZ İLDEN

Serkan İLDEN

Serkan TÜRKYILMAZ

Servet AKAR

Songül SÖNMEZ

Suna DURDU ZOR

Sümeyra ERDEM

Şenay AYTAÇ

Şerife BİLGİ

Şerife YILDIZ

Şükrü TAŞDEMİR

Tevhide AYDIN

Tuna DOĞAN

Türkan KAYSER

Ufuk ÖREN

Ufuk UĞUR

Ümmügülsüm DURSUN

Valide PAŞAYEVA

Vüqar QURBANOV

Yıldız GENÇ

Yüksel DOĞDU

Zekeriya ÖZKAYA

Zeleha KUVVET

Zeynep Figen YURTERİ

 

 

 

 

 

IV. ULUSLARARASI 

JÜRİLİ ve DAVETLİ 42 SANATÇI-42 ESER SERGİSİ

 

(IV. INTERNATIONAL JURIED & INVITED

42 ARTIST-42 WORK EXHIBITION)

 

 

Ahmet AYTAÇ

Ahmet DALKIRAN

Ahmet EDİ-M. Cüneyt TAŞIR

Ahmet Hakan YILMAZ

Alkan BAYRAKTAR

Aydın ZOR

Azimet KARAMAN

A. Gamze ÖNGEN

A. Gani ARIKAN

Dimitry AYOĞLU

Emine KOCA

Fatih BAŞBUĞ

Fatma KOÇ

Fergane GASİMLİ

Filiz Nurhan ÖLMEZ

Işılay KONAK

İ. M. V. Noyan GÜVEN

İrem PALA

İsa ELİRİ

K. Didem ATİS ÖZHEKİM

Kaha PHAKADZE

Mehmet Ali EROĞLU

Mehmet SAĞ

Meliha YILMAZ

Meltem D. KATRANCI

Memmed RAHİMOV

Metin UÇAR

Mezahir AVŞAR

Muhammet BİLGEN

Mutluhan TAŞ

Naci EDİ

Necmettin YAĞCI

Nino MGHEBRİSHVİLİ

Oğuz YURTTADUR

Ömer ZAİMOĞLU

Özcan ÖZKARAKOÇ

Ruhi KONAK

Sadettin SARI

Suna DURDU ZOR

Şerife YILDIZ

Tuna DOĞAN

Zuhal ARDA

Oxunub : 2618