AZE ENG
Facebook
Twitter Google Myspace
II Beynəlxalq Ağsu Simpoziumu Proqramı
9-12-2019

Ağsu rayonu İcra hakimiyyəti 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi

Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi

“Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı

Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Gürcüstan Qafqaz İrsi Araşdırma İnstitutu

və 

AzGranata müəssisəsinin dəstəyi ilə

 

TƏRƏKƏMƏ HƏYAT TƏRZİ: DÜNƏN, BU GÜN, SABAH

II BEYNƏLXALQ AĞSU SİMPOZİUMUNUN

PROQRAMI

 

Ağsu, 20-21 dekabr 2019-cu il

 

 

P R O Q R A M

 

20 dekabr 2019-cu il

10.00–11.00 - Qeydiyyat

11.00-12.00 - Ağsuda Heydər Əliyev parkını ziyarət 

12.00–13.30 - Plenar iclas

13.30–14.30 - Nahar fasiləsi. AzGranata müəssisəsi ilə tanışlıq

14.30–16.30 - Bölmə iclasları

16.30–17.00 - Çay fasiləsi

17.00–18.30 - Bölmə iclasları

18.30-19.30 – AzGranata Muzeyi. Dəfilə: Tərəkəmələrin ənənəvi geyimləri. Müəllif: Gülzadə Abdulova

 

21 dekabr 2019-cu il

09.00–12.00 - Bölmə iclasları

12.00-13.00 - Bölmə sədrlərinin hesabatı. Simpoziumun bağlanışı 

13.00–14.00 - Nahar fasiləsi

14.00-18.00 – Lahıc Çillə festivalına qatılmaq

 

PLENAR İCLAS

Konfransın açılışı:

20 dekabr 2019-cu il, saat 12.00

AzGranata Konfrans zalı

Azərbaycan Respublikasının himni

Şəhidlərin əziz xatirəsinin yad edilməsi

Moderator: Dr. Fariz XƏLİLLİ, MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri

Giriş sözü: Orxan QƏMBƏROV, Simpoziumun Təşkilat Komitəsinin həmsədri

Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA haqqında film

 

Çıxışlar:

1. Vahid TAĞIYEV – Ağsu rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı

2. Azadə HÜSEYNOVA – Dövlət Turizm Agentliyi Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin sədri

3. Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialının direktoru

4. Prof.Dr. Vüqar MİKAYILOV – AzGranata müəssisəsinin direktor müavini 

4. Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV – Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəisi

5. Prof.Dr. Luici SKRİNZİ - bərpaçı-memar, tədqiqatçı, Verona/İtaliya

 

Açılış məruzəsi:

Dr. Fariz XƏLİLLİ – “Tərəkəmə həyat tərzi” konsepsiyası haqqında

 

Xançoban musiqi qrupu: Aşıq havaları

 

I BÖLMƏ

Sədr: Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA

Həmsədr: Prof.Dr. Şikar QASIMOV

Katib: Dos.Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ

AzGranata Konfrans zalı

 

Prof.Dr. Vəli ƏLİYEV, Dr. Fariz XƏLİLLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı-Şamaxı, Azərbaycan - Tunc dövründə tərəkəmə həyat tərzi 

 

Prof.Dr. Cəfər QİYASİ - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Bakı/Azərbaycan - Türk xatirə memarlığı fenomeni qülləvari türbələrin yayım arealı və tipləri

 

Prof.Dr. Luici SKRİNZİ - bərpaçı-memar, tədqiqatçı, Verona/İtaliya - Avropa və İtaliyada tərəkəmə (transhumance) həyat tərzi

 

Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Qarabağ tərəkəmə tayfaları onların adət ənənələri və xalça materialları üzərindəki naxışların semantikası

 

Prof.Dr.  Minaxanım Təkəli (NURİYEVA) - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı/Azərbaycan - Türk coğrafiyasında Təklə: adı, keçmişi

 

Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Girdiman əhalisinin təsərrüfat həyatında maldarlığın rolu

 

Prof.Dr. Şikar QASIMOV - Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı/Azərbaycan - Əsrlərlə dəyişməyən tərəkəmə həyatı

 

Prof.Dr. Rəcəb Qaradağ – İstanbul Aydın Universiteti, İstanbul/Türkiyə - Türkiyə tərəkəmələrində təbii boyaqçılıq

 

 

II BÖLMƏ

Sədr: Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV

Həmsədr: Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA

Katib: Şəfa MÖVSÜMOV

AzGranata Konfrans zalı

 

Dos.Dr. Mustafa GƏNC - Süleyman Dəmirəl Universiteti, Isparta/Türkiyə - Türkiyə yörük (tərəkəmə) mədəniyyətində boyaqotu

 

Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA, Dr. Fariz XƏLİLLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan – İngilisdilli elmi ədəbiyyatda tərəkəmə həyat tərzi məsələsinə dair

 

Dos.Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı/Azərbaycan - Bədii ədəbiyyatda tərəkəmə həyat tərzinin və adət-ənənələrinin təsviri

 

Dos.Dr. Mayıl ALICANOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan – Bir sak toponimi – Saqiyan

 

Dos.Dr. Həbibə ƏLİYEVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı/Azərbaycan – Orta əsr Ağsu şəhərinin memorial epiqrafik abidələri

 

Dos.Dr. Aytən SƏLİMOVA - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı/Azərbaycan – Qafqaz Albaniyasının memarlığı və incəsənətinin öyrənilməsində Kübra Əliyevanın rolu 

 

Dos.Dr. Gülzadə ABDULOVA - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı/Azərbaycan - Tərəkəmə həyatında ənənəvi geyimlər

 

Dos.Dr. Zərifə CAVADOVA, Ləman ƏMİROVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - 1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda tərəkəmələrin təhsili

 

Dos.Dr. Lamiyə RƏHİMOVA – AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Türkmən şairi Məxdumqulu və Vaqifin şeirlərində ictimai motivlər

 

Dr. Elşən MUSTAFAYEV - Dövlət Turizm Agentliyi Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi, Bakı/Azərbaycan - Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı iqtisadi-siyasi siyasəti və köçəri maldarlıq

 

Dr. Eyvaz EMİNALIYEV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Tərəkəmələrdə atın mifoloji, etnoqrafik və bədii yönümdən təqdimi

 

Dr. Elmira ABBASOVA - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Şirvanın tərəkəmə təsərrüfat həyatı

 

Dos.Dr. Mayıl ALICANOV, Dr. Fariz XƏLİLLİ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan – Padar əsilli Azərbaycan legionu – Xəlil Eyyubov

 

Dr. Şasəddin MİKAYILOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Tərəkəmələrin  məişəti haqqında bəzi  qeydlər

 

Dr. Sevda ABDULLAYEVA - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə/Azərbaycan - Tərəkəmə-Qarapapaq türklərinin coğrafiyasına dair

 

Dr. Elmira ABASOVA - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi, Bakı/Azərbaycan - Tərəkəmələrin folklorunda ekoloji məqamlar

 

III BÖLMƏ

Sədr: Prof.Dr. Cəfər QİYASİ

Həmsədr: Prof.Dr. Minaxanım Təkəli NURIYEVA

Katib: İradə VƏZİROVA

AzGranata Konfrans zalı

 

Elnur ƏLİYEV - Salam Platforması, Tbilisi/Gürcüstan - Gürcüstanın Armudlu Yaylağında tərəkəmə yaşam tərzi

 

Aysel ACALOVA - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Azərbaycan Mədəniyyətində "Köç" motivi

 

Talehə ABDULLAYEVA - "Basqal" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Basqal/Azərbaycan - 1831-ci ilin kameral təsvirlərində Basqal sənətkarları

 

Rasimə ƏHMƏDOVA - Məmməd Səid Ordubadinin Ev Muzeyi, Bakı/Azərbaycan - Rəqslər tərəkəmə həyat tərzinin göstəricisi kimi

 

İradə VƏZİROVA - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Dağıstan tərəkəmələrinin dini və təsəvvüfi inancları

 

Nuranə FEYZULLAYEVA, Sevinc MİRZƏYEVA - "Basqal" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Basqal/Azərbaycan - Basqal kulinariyası: Pip dolma, Həlim aşı və Basqal halvası

 

Şəfa MÖVSÜMOV - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Bakı/Azərbaycan - Kəbirli tərəkəmələrinin həyat tərzinin tarixşünaslığı 

 

Elnur ƏLİYEV - Malmö Universiteti, Malmö/İsveç - Tbilisi/Gürcüstan - Buduq xalqının yaylaq-qışlaq əraziləri və tərəkəmə ənənələri

 

Fəxrəddin MƏMMƏDOV, Babək ABDULLAYEV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Orta əsr Avropa səyyahları Şirvan tərəkəmələri haqqında

 

Şəhla XƏLİLLİ - AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Əlaəddin Sabit Bosnəvinin "Zəfərnamə" əsərində Krım tatarları

 

Mahiyyə KƏRİMOVA - Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi, Bakı/Azərbaycan - Türklərin tərəkəmə həyat tərzi və onların məişətində xalçalar

 

Polat NƏZİROV - "Basqal" Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu, Basqal/Azərbaycan - Basqalın dövlət və elm xadimləri

 

Sevinc BAXŞIYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Tərəkəmə folklor nümunələrinin leksikası

 

Selcan MƏMMƏDZADƏ - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı/Azərbaycan - Qədim dövrdə tərəkəmə həyat tərzi keçirən sak tayfalarının Azərbaycan xalqının etnogenezisində rolu

 

Sənubər ŞÜKÜROVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Şamaxı şivələrində məişətlə bağlı etnoqrafik leksika

 

Zərifə HƏMİDOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı, Şamaxı/Azərbaycan - Tərəkəmələrin coğrafi məskunlaşması

 

Sabit ABDULLAYEV – Ağsu rayonu Gəgəli kəndi ümumi orta məktəbi, Ağsu/Azərbaycan - Azərbaycanda mədəni irsin təbliğində Tərəkəmə Çərşənbəsi Folklor festivalının rolu

 

Münəvvər HACIYEVA - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı/Azərbaycan - Müasir dövr xalq çalğı alətlərinin əsasında yaranan yeni ornamental kompozisiyaların Azərbaycan xalçalarında tətbiqi

 

Simpoziumun Fəxri Komitəsi:

Prof.Dr. Kübra ƏLİYEVA

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.

 

Simpoziumun Elmi Komitəsi:

AMEA-nın müxbir üzvü Vəli ƏLİYEV

AMEA-nın müxbir üzvü Cəfər QİYASİ

Prof.Dr. Qafar CƏBİYEV

Prof.Dr. Minəxanım Nuriyeva-TƏKLƏLİ

Prof.Dr. Vüqar MİKAYILOV

Prof.Dr. Şikar QASIMOV

Prof.Dr. Nərgiz ƏLİYEVA

Dos.Dr. Tünzalə YUSİFOVA

Dos.Dr. Mayıl ALICANOV

Dos.Dr. Gülnarə SƏFƏROVA

Dos.Dr. Həbibə ƏLİYEVA

Dr. Fariz XƏLİLLİ

Dr. Elşən MUSTAFAYEV

Dr. Kamran QƏDİMOV

Dr. Rəşad İBRAHİMOV

Dr. Elmira ABASOVA

Dr. Günel SEYİDƏHMƏDLİ

Şəfa MÖVSÜMLÜ

Tərxan PAŞAZADƏ

Sənan NEMƏTOV

 

Gürcüstan:

Elnur ƏLİYEV

 

Türkiyə:

Prof.Dr. Recep KARADAĞ

Dos.Dr. Metin HAKVERDIOĞLU

Dos.Dr. Afina BARMANBAY

 

İtaliya:

Prof.Dr. Luigi SCRINZI

Dr. Andrea MACCHIA

 

Rusiya:

Dr. İrina QUSAÇ

 

Makedoniya:

Prof.Dr. Rubin ZEMON

Prof.Dr. Zoran MATEVSKİ

 

Simpozium Təşkilat Komitəsi:

Təşkilat Komitəsinin həmsədrləri:

Azadə HÜSEYNOVA

Orxan QƏMBƏROV

 

Təşkilat Komitəsinin üzvləri:

Sabit ABDULLAYEV

Polat NƏZİROV

Gülşən HÜSEYNOVA

Şəlalə SEYİDOVA

Aytən NAMAZOVA

Ruslan ADGÖZƏLOV

İlqar NOVRUZOV

Talehə ABDULLAYEVA

Anar HƏBİBOV

Elxan XƏLİLOV

Könül AĞAYEVA

Fərəh RƏHMANOVA

Pərvin NİFTƏLİYEVA

Yusif NƏCƏFZADƏ

Nuranə FEYZULLAYEVA

Sevinc MİRZƏYEVA

 
Oxunub : 977