AZE ENG
Facebook
Twitter Google Myspace
Həmzə Nigari- 2018 Simpoziumunun qəbul edilmiş tezisləri
13-9-2018

Azərbaycan

Prof.Dr. Vəli Əliyev, Dr. Fariz Xəlilli, Vüsal Həsənov, Ramil Vəliyev - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Azərbaycanda Ellin dövrü Nərgizava nekropolunda yeni araşdırmalar

 

Prof.Dr. Rüfət Hüseynzadə - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Kəşfül- Həqayiq

 

Prof.Dr. Kübra Əliyeva - AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 

Tasavvufun Azeri sanatında yeni üslupların ortaya çıkışındaki rolü

 

Prof.Dr. Qafar Cəbiyev, Dr. Fariz Xəlilli, Dr. Elmira Abbasova, Vüsal Həsənov - AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı - Xalqların Böyük Köçü yolu üzərində Gəgəli yaylağı nekropolu

 

Prof.Dr. Minaxanım Təkəli Nuriyeva – Bakı Mühəndislik Universiteti

Azərbaycanın Türk aləmi ilə ortaq mahnılarının dünya xalqları musiqisinə təsiri

 

Prof.Dr. Şikar Qasımov - Azərbaycan Texniki Universiteti

Türk xalqlarının azadlıq mücadiləsində azərbaycanlıların iqtisadi, siyasi və hərbi köməyi

 

Prof.Dr. Abbas Seyidov, Dos.Dr. Mələk Süleymanova - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Bakı Dövlət Üniversiteti

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Nahçıvan ile ilişkileri

 

Prоf.Dr. Lütviyyə Əsgərzadə - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Cumhuriyetin 100 Yilinda: Muhammed Emin Resulzade Araştırmalarında Hüseyin Cavid

 

Prof.Dr. Ekrem Huseynzade - AMEA Nahçıvan bölmesi

Oğuznamelerde kadim adlar

 

Prof.Dr. Flora Namazova - Mingəçevir Dövlət Universiteti

İlyas Afandiyev'in çalışmasında kelimenin gücü

 

Dos.Dr. Tünzalə Yusifova, Dr. Fariz Xəlilli - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı - Şamaxının orta əsr təhsil tarixi

 

Dos.Dr. Kəmalə Pənahova - Bakı Dövlət Universiteti 

İslam mistisizmi və sufilik

 

Dos.Dr. Gülnarə Səfərova - Azərbaycan Tibb Universiteti 

Təsəvvüf fəlsəfəsində sufi qadınlar (erkən dövr): tarixşünaslıq aspekti)

 

Dos.Dr. Məhbubə Qurbanova - Bakı Dövlət Universiteti 

Mir Həmzə Seyid Nigarinin əsərlərində xitablar

 

Dos.Dr. Nazilə Abdullazadə, Günel Məmmədova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Üniversiteti; Bakı Dövlət Üniversiteti

Seyid Hamza Nigarinin dini düşünceleri ve multikulturalizm

 

Dos.Dr. Həbibə Əliyeva - AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

Türk-İslam dünyasına gönül veren Hacı Zeynalabidin Tağıyev

 

Dos.Dr. Şəlalə Ana Hümmətli - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Cümhuriyetin İstanbul Elçisi – Büyük Türk oğlu, Azerbaycanşinas Alim 

Yusuf Bey Vezirov

 

Dos.Dr. Sönmez Abbaslı – AMEA Folklor İnstitutu

Karabağ`da Düğün Gelenekleri

 

Dos.Dr. Sevinc Abbasova - Naxçıvan Dövlət Universiteti

Şərq qadınının emansipasiyası: Naxçıvan təcrübəsi

 

Dos.Dr. Ləman Süleymanova, Məhsəti Süleymanova – AMEA Folklor İnstitutu

Zakatala-Balaken Dambırı ve Haylalar

 

Dos.Dr. Xuraman Hümmətova – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyatat İnstitutu

Seyid Həmzə Nigari və onun görünməyən müasirləri

 

Dos.Dr. Aytən Səlimova, Əzim Mehdiyev – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Sufi tenements in Azerbaijan

Dos.Dr. Aytən Bəylərova - AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Azerbaycan Türkçesinde konotasyonun ifade şekilleri ve bileşenleri

 

Dos.Dr. Afaq Yusifli – Gəncə Dövlət Universiteti

Mir Hamza Seyit Nigarinin ideal insan arayışı (Mir Hamza Nigari ve sanatı)

 

Dos.Dr. İlhamə Qəsəbova – AMEA Folklor İnstitutu

Amasiya bölgesinin demografik yapısının biçimlenmesinde Azerbaycan türklerinin rölü

 

Dr. Elmira Abasova - MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyi

Musiqi ilə poeziyanın vəhdətində fəlsəfi təzahürlər

 

Dr. Fariz Xəlilli, Təranə Yusifova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı; İsrayıl Həsənov adına İsmayıllı şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi

Girdiman bələdçi klubunun mədəni irs araşdırmaları: İsmayıllının tarixi məkanları və turizm imkanları

 

Dr. Nailə Hüseynova - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

Azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin formalaşmasında neft amili və Türkiyənin rolu

 

Dr. Elçin İmaməliyev - AMEA Folklor İnstitutu - Azerbaycan balaban sanatı: tarihi, çağdaş durumu (Kalvalı Ali Dede'nin yaratıcılığına dayanılarak)

 

Dr. Bənövşə Rzayeva - AMEA Folklor İnstitutu

Ululu Kərimin yaradıcılığında həyati reallıqların əksi

 

Dr. Nazmiyya Yigitoğlu – AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi – Azerbaycan-ermeni savaşı tarihi romanlarda

 

Zenfira Azizova - Mingəçevir Dövlət Universiteti 

Nizami Gencevi'nin çalışmalarında askeri vatanseverlik eğitimi

 

İradə Vəzirova - AMEA Əlyazmalar İnstitutu Azerbaycanda Seyyid Yahya Şirvani-Bakuvinin elyazmasının tek nushasının tertibat özellikleri

 

Reyhana Salimova - AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi 

Füzuli ve Nigari`nin Görgeç Gazellerinin Karşılaştırmalı Tahlili Üzerine

 

Ayişə Nəbi - Araşdırmaçı yazar 

Sözden Nefese - İlahilik Pillesinde Addımlamalar

 

Sahibə Paşayeva - AMEA Folklor İnstitutu 

Mir Həmzə Seyid Nigarinin təriqət lirikasında xalq poeziyasına münasibət

 

Sənubər Şükürova - ADPU-nun Şamaxı filialı 

Azərbaycan dilinin dialekt sistemində Şamaxı şivələrinin yeri

 

Ayten Soltanova - Bakı Slavyan Universiteti

Tarixən feilin növ kateqoriyasının keçdiyi inkişaf yolları

 

Fəridə Mirişova - AMEA Folklor İnstitutu 

Azerbaycan'ın Şirvan bölgesinin Müzik Folkloru (Aşıq sanatı)

 

Sədiyyə Xanlarova - AMEA Əlyazmalar İnstitutu 

Milli ideologiyamızın banisi - Heydər Əliyev

 

Tahirə Əliyeva - AMEA Əlyazmalar İnstitutu 

Türk Dili ve Edebiyatının Araştırılma ve İncelenmesinde Rus Müsteşriklerinin Yeri

 

Vüsalə Ağayeva - Bakı Slavyan Universiteti - Mir Həmzə Seyid Nigarinin “Nigarnamə”sində Antroponimlər

 

Əsəd Süleymanov - AMEA Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi - Aşk şehidi Aynulkudat Hemedani ve mektubları

 

Aynur Səfərli - Azərbaycan Dillər Universiteti 

Türk mədəniyyəti anlayışı və Novruz bayramı türk xalqlarının mədəniyyətləri fonunda

 

Şəhla Xəlilli - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

Sabitin “Ədhəm və Hüma” məsnəvisinin tekstoloji təhlili

 

Rəhilə Məmmədova - Mingəçevir Dövlət Üniversiteti 

Dil kültürü toplumun gelişmesi için bir araçtır - dünyayı kendi dilimizle öğrendik ve dilimizde yetiştirildik

 

Asif Seyidov (Cəlaloğlu) - Aslanbəyli Hacı Mahmud əfəndi məscidi dini icması

Seyid Mir Həmzə Nigari və Azərbaycanlıların köç səbəbləri

 

Arzu Mürvətova - Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Xalq rəssamı Xalidə Səfərovanın yaradıcılığında mənzərə janrlı əsərlərin bədii xüsusiyyətləri

 

Yeganə Hüseynova – Gəncə Dövlət Universiteti

Bahtiyar Vahapzade'nin eserlerinde tarihi şahsiyetler

 

Samirə Əliyeva - AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Aşiq Paşa və onun “Qəribnamə” əsərinin Azərbaycan əlyazması

 

Sonaxanım İmamova - Azərbaycan Texniki Universiteti 

Azərbaycanın milli istiqlal uğrunda mübarizə tarixində “Müsavat” partiyasının yeri

 

Ayşən Zeynallı - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Difai fədaisi Əhməd bəy Ağaoğlu

 

Türkiyə

 

Prof. Dr. Fatih Köksal - Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

 

Prof.Dr. Hikmet Atik - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Hamza Nigârî Divânı’nda Kerbelâ

 

Prof.Dr. Mustafa Yıldırım - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

Dos.Dr. Adem Çatak; Ahmet Vural - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi və Gümüşhane Ünversitesi İlahiyat Fakültesi

Mir Hamza Nigârî’nin Divanında Bazı Siyasi-İtikadi Kavramlar: Alevilik, Sünnilik, Mervanilik, Yezidilik, Süfyanilik

 

Dos.Dr. Ahmet ARAS - Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Nigari Divanı’nda Dinler ve İnançlarla İlgili Motifler

 

Dr. Kürşat Efe - Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

 

Dr. Metin Hakverdioğlu - Amasya Üniversitesi 

Hümâ-yı ‘Arş Adlı Mir Hamza Nigarî Menakıp-Nâmesi’ndeki Şiirler

 

İtaliya

 

Dr. Andrea Macchia, Dr. Fariz Xəlilli, Dr. Həbibə Əliyeva, Laura Rivaroli, Romana Albini, Şəhla Xəlilli, Günel Əliyeva, Tofiqə Cəfərli, Fərid Ağalarov - YOCOCU (İtaliya), MİRAS (Azərbaycan)

İtaliya və Azərbaycan bərpaçılarının əməkdaşlığı: Şeyx Dursun türbəsinin konservasiya və konsolidasiyası layihəsi

 

Gürcüstan

 

Fatma Ağacanova, Elnur Əliyev – Qafqaz İrsi Tədqiqat İnstitutu, Gürcüstan

"Qafqaz Arxivi" və "Əlverişli Kitabxana" layihələrinin Qafqaz üçün əhəmiyyəti

 

Rusiya

 

Firdousi Askerov - Rusiya Dağıstan Dövlət Azərbaycan teatrı

Dağıstan-Azerbaycan-Türkiye kültürel bağları

 

İran

 

Dr. Ali Rıza Mukaddem - Tahran İslam Dünyası Ansiklopedisi 

Türkiye-Azerbaycan Arasında Bir Kültürel Bağ Olan Şems-i Tebrizi ve Hayatının Son Dönemine Dair Düşünce ve Tespitler

 

Aşıq Səlcuq Şəhbazi - İran Aşıqlar Birliyi

İran Aşıqlar Birliyinin yaradılması və fəaliyyəti

Oxunub : 1242